A reflexión é o rebote que experimenta a luz ao chocar cun obxecto opaco.

A reflexión da luz permítenos ver os obxectos. A maioría dos obxetos reflicten só unha parte da luz que chega a eles. Un espello, en cambio, reflicte case toda a luz. Por iso nos espellos vense as imaxes do que hai fronte a eles.

   

A luz chega aos obxectos, reflíctese e chega aos nosos ollos.