As cores básicas da luz son a vermella, a verde e a azul porque empregando luces destas tres cores pódense obter todas as demáis cores, incluído a branca.