CARACTERÍSTICAS DOS INSECTOS

  • Son o grupo de animais máis abundantes.

  • Son insectos: as formigas, os escaravellos, as cascudas, as bolboretas, as moscas,...

  • O seu corpo ten tres partes:

  • Cabeza. Nela ten os ollos, a boca e dúas antenas.

  • Tórax. Do tórax saen seis patas e, na maioría do insectos, as ás, que adoitan ser catro.

  • Abdome. Contén os órganos internos do corpo.

  Aquí aprécianse as partes do corpo dun saltón.