Todas as persoas teñen dereito a participar nos asuntos de interese xeral a través das eleccións.

Nas eleccións, mediante o voto, eliximos os representantes das institucións de goberno.

O voto ten que ser libre, secreto e universal.