• A BANDEIRA galega é branca cunha banda diagonal de cor azul que a atravesa desde o ángulo superior esquerdo ata o inferior dereito.

  • O ESCUDO presenta, sobre un campo azul, un cáliz de ouro cunha hostia de prata e sete cruces recortadas de plata tamén. Por riba del hai unha coroa.

  • O HIMNO é o poema "Os pinos" de Eduardo Pondal, con música de Pascual Veiga. Foi interpretado por primeira vez en 1907 en Habana (Cuba) pola emigración, que foi quen apoiou a creación destes símbolos.