• Os partidos políticos son agrupacións de persoas que defenden as mesmas ideas sobre a forma de gobernar.

  • Os partidos preséntanse ás eleccións para obter a maioría dos votos e poder gobernar. Para iso redactan un programa electoral no que expoñen as súas propostas de goberno.