Todas as persoas temos dereito á liberdade de expresión, por iso na Constitución se recollen estes dous dereitos:

  • O dereito a manifestar e practicar as nosas crenzas relixiosas e políticas con liberdade.

  • O dereito a expresar libremente as nosas ideas.