En España todos os cidadáns teñen os mesmos dereitos e deberes e poden elexir os seus gobernantes libremente. Por iso dicimos que España é un país democrático.