• Son as costumes que ten unha localidade que a diferencian das demáis: as cántigas, os bailes, os vestidos, as comidas típicas, a artesanía e as lendas.
  • Algunhas tradicións son as mesmas para toda a Comunidade, outras cambian dunha localidade a outra.