• As vilas e as cidades teñen uns símbolos que os identifican: a bandeira, o himno e o escudo.