• Son festas nas que participan todas as persoas da localidade, poden ser de orixe relixiosa, gastronómica...
  • A festa na honra do patrón da localidade chámase Festa patronal