• O tempo organízase en pasado, presente e futuro.
  • As persoas cambiamos co paso do tempo. Os feitos importantes que nos sucederon forman a nosa historia persoal.
  • Medimos o tempo para localizar e ordenar os acontecementos:
  • Para períodos curtos usamos os días, as semanas, os meses e os anos.

  • Para os períodos de tempo longos, usamos a década (10 anos), o século (100 anos) e o milenio (1.000 anos)