• A historia da localidade Ú a historia das persoas que viviron nela no pasado.
  • Os documentos histˇricos ax˙dannos a co˝ecela. Son os libros, pinturas, monumentos,...