• Son construccións realizadas noutra época que teñen gran valor histórico, pois nos informan de como viviron as persoas no pasado: igrexas, castelos, pontes, casas, murallas,...