• Hai centos de anos, as persoas vivían en pequenos poboados e castelos. Viaxaban a pé, a cabalo ou en carros e en barcos de vela.