No interior do corpo están os órganos que fan que funcione.
  • Na cabeza está o CEREBRO, que nos permite pensar.
  • No tronco temos o CORAZÓN, os PULMÓNS, o ESTÓMAGO, os RILES e o INTESTINO.

Exercicio