As persoas diferenciámonos unhas das outras en varias cousas:
  • As características sexuais. O corpo do home é distinto do corpo da muller.
  • A estatura. Non medimos todos o mesmo.
  • A constitución. Uns temos o corpo máis ancho e outros máis estreito.
  • Os trazos persoais. Temos distintas cores de pelo, de ollos, de pel, distinta forma da cara,...

Somos diferentes uns de outros en moitos aspectos.