Ocúpanse da limpeza e coidado da localidade. Algúns son:

  • Augas.

  • Limpeza.

  • Iluminación.

  • Medio natural.