Inclúen

  • POLICÍA MUNICIPAL: ocúpase da seguridade e de ordenar o tráfico.

  • BOMBEIROS: ocúpase de previr e apagar os incendios, ademáis de axudar nos desastres.