• Os culturais ocúpanse da biblioteca, do museo, de organizar festas,...

  • Os de ocio ocúpanse de organizar concursos, campionatos deportivos, conferencias,...