É a institución que se encarga de gobernar a localidade, ocupándose dos servizos municipais