• Ocúpanse dos mercados municipais, para garantir que os produtos que se venden están en bo estado.