BLOQUE 2

Exemplo Exercicio
IIdentificar sons Clasificar imaxes Etiquetas Raios X
Arrastrar imaxes Clasificar textos Actividade externa Menú
Arrastrar textos Reloxo Mover imaxes Ligazón