• Nas montañas altas, a auga está en estado sólido, en forma de xeo ou neve. Cando soben as temperaturas, derrétese e vai para os ríos. Así, a neve que cae no inverno vai parar aos ríos na primavera e no verán.
  • Nas zonas máis frías da Terra, cerca dos Polos, a terra e o mar están cubertos de xeo. Cando un grande anaco de xeo se desprende e flota no mar chjámase ICEBERG.