A auga pode aparecer de tres formas distintas, que son os estados:

  • ESTADO LÍQUIDO: A auga que bebemos e sae das billas.

  • ESTADO SÓLIDO:O xeo é auga en este estado.

  • ESTADO GASOSO: O vapor de auga é auga en estado gasoso. É un gas invisible presente no aire.

 

Nesta foto podemos observar os tres estados da auga