• Baixo a superficie da Terra hai moita auga doce que pode formar ríos subterráneos en covas. Pero a maior parte da auga subterránea está empapando capas profundas de terreo, como se fose unha esponxa. Estes grandes depósitos de auga chámanse ACUÍFEROS. Destes acuíferos extráese a auga abrindo pozos.
  • A auga subterránea procede da chuvia que penetra no terreo.