• Nos continentes a auga está nos ríos e nos lagos.
  • Esta auga ten moi pouco sal, por iso chámase auga doce.
  • A auga doce e limpa que podemos beber chámase auga potable.
  • É moi importante non malgastar nin contaminar a auga potable, porque podemos quedar sen ela.