• As esponxas son os animais máis simples que existen.

  • Viven na auga, fixadas ás rocas ou a outros obxectos.

  • Teñen o corpo de forma irregular con moitos orificios pequenos polos que ircula a auga.

  • Aliméntanse filtrando a auga e quedándose cos organismos microscópicos que hai nela.