CARACTERÍSTICAS DOS ANIMAIS VERTEBRADOS

  • Posúen esqueleto articulado e interno formado por ósos.

  • Teñen columna vertebral: conxunto de ósos chamados vértebras que percorre o lombo e sostén o corpo.

  • Teñen cranio: conxunto de ósos que protexen o cerebro.

  • Case todos teñen extremidades: partes que sobresaen do corpo e lles permite moverse. Chámanse patas se son para andar, ás se son para voar e aletas se son para nadar.

  • Segundo as súas características, os animais vertebrados clasifícanse en: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos.

 

Esqueleto dun vertebrado (vaca)