ARTRÓPODOS

GRUPOS DE ARTRÓPODOS

  • Teñen o corpo cuberto por unha substancia dura e lixeira que forma o esqueleto que sostén e protexe o corpo. Este esqueleto é externo a diferenza dos vertebrados.

  • O esqueleto está dividido en partes articuladas.

  • Posúen varios pares de patas e diversos apéndices na cabeza (antenas) e ao redor da boca (mandíbulas).