Pola TEMPERATURA, o tempo pode ser caloroso ou frío.
  • O tempo é frío cando a temperatura do aire é baixa.
  • O tempo é caloroso cando a temperatura do aire é alta.

Cando as temperaturas son altas, poñemos roupa lixeira.