A maioría dos seres vivos necesitamos o aire para respirar, pero o aire tamén é necesario para:
  • OÍR OS SONS, pois viaxan polo aire.
  • VOAR. O aire permite voar a moitos animais e aparellos.
  • FACER LUME. Sen o osíxeno do aire, non arde nada.

Cando o lume da chama consome o osíxeno que hai no vaso, a candea apágase.