O CLIMA é o tempo que adoita ir nun lugar ao longo de varios anos. O clima varía dunhas zonas a outras:
  • O clima das zonas de montaña ten temperaturas baixas no inverno con precipitacións de neve.
  • O clima das zonas de costa ten temperaturas suaves todo o ano.
  • O clima das zonas do interior ten temperaturas moi baixasno inverno e altas no verán. As precipitacións son escasas.

O clima das zonas de montaña é moi frío no inverno.