A atmosfera é unha capa de gases que rodea a Terra. Ten dúas partes:
  • Unha parte alta onde apenas hai osíxeno para respirar.
  • Outra parte baixa onde está o aire que respiramos. Nesta parte é onde se producen o vento e a chuvia.

A atmosfera é unha capa de aire que rodea a Terra.